Sbor dobrovolných hasičů města Nymburk

 Vysoušeče a čističe WAP

Výjezdová jednotka Sboru dobrovolných hasičů města Nymburk disponuje 30 kusy vysoušečů a 6 kusy vysokotlakých čističů WAP pro účely sociální, humanitární, požární ochrany, ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému.

Realizace projektu 7 - 11/2013. Hrazeno plně z prostředků

Vysoušeče a čističe WAP jsou přednostě zapůjčeny pro občany ORP Nymburk viz. mapa

Vysoušeče nepůjčujeme pro odstranění vlhkosti po stavebních úpravách či výstavbě objektů! (dotační podmínka - pokud se nejedná o stavební úpravy po povodni)

Čističe WAP se nepůjčují pro mytí vozidel, fasád atd. Vysokotlaké čističe WAP se půjčují za účelem likvidace následků po požárech, povodních a jiných mimořádných událostí.

Leták vysoušeče a WAP.pdf (144607)  Smlouva výpůjčka vysoučeš - VZOR.pdf (70080)Smlouva výpůjčka vysoučeš - VZOR.pdf (68,4 kB)Smlouva výpůjčka vysoučeš - VZOR.pdf (68,4 kB) Smlouva výpůjčka vysoučeš - VZOR.pdf (68,4 kB)

Návod vysoušeč DH 300 P.pdf (186853)

Kontaktní osoba

Zdeněk Vocásek, tel. 604 847 775

hasicinymburk@seznam.cz

Administrativní mapa SO ORP Nymburk