Sbor dobrovolných hasičů města Nymburk


VÝJEZDY - 2015

24. 11. 2015 19:28 - 20:50 Požár kotelny RD Sadská

Technika: CAS 24 Renault Midlum, DA Renault Master

Jednotka vyjela k požáru kotelny RD do ul. Hálkova v Sadské. Po příjezd na místo již zasahuje jednotka HZS a JSDH Sadská. Naše jednotka prování na místě kyvadlové řízení dopravy do doby ukončení hasebních prací. Na místě taktéž PČR. Událost se obešla bez zranění. Příčina v šetření ZZP Mladá Boleslav.


24. 11. 2015 13:57 Požár filrů výrobní závod Sadská

Technika: CAS 24 Renault Midlum

Jednotka vyjela k požáru filtrů nástřikové kabiny výrobního závodu Parker. Po příjezdu na místo již objekt evakuován a jednotky HZS Nymburk a JSDH Sadská pokračují  v hasebních pracích. Na místo je povolán z HZS Kolín a Říčany práškový automobil. Evakuace a hasební práce bez zraněnní. Příčina v šetření ZZP Mladá Boleslav.


17. 11. 2015 8:45 Pátrání pohřešovaná osoba Hrubý Jeseník

Technika: DA Renault Master

Jednotka vyjela k pátrání po pohřešované osobě do obce Hrubý Jeseník. Společně s dalšími jednotkami a PČR pátrání v polních a lesních porostech. Na místo povolán vrtulní PČR s termovizí. Pohřešovaná osoba byla nalezena v odpoledních hodinách v obci Veleliby a předána PČR.


7. 9. 2015 18:17 Požár bioodpadu Hořátev

Technika: CAS 24 Renault Midlum, DA Renault Master

Na místo se jednotka dostavuje společně s HZS Nymburk. Průzkumem zjištěn požár směsného bioodpadu na ploše 5 x 20m
Jednotka provádí po dohodě s velitelem zásahu hašení za pomocí vysokotlaké proudnice z CAS vyváženého materiálu z volné skládky bioodpadu nakladačem.
Dále družstvo s DA Master provádí zřízení čerpacího stanoviště na požární nádrži v centru obce za pomocí 2 x WT 30 Hodna.


3. 8. 2015 11:04 - 11:42 Požár strniště Kamenné Zboží

Technika: CAS 24 Renault Midlum

Jednotka vyjela k požáru strniště do Kamenného Zboží. Při příjezdu na místo již zasahuje jednotka HZS Nymburk. Na místo se dále dostavují jednotky JSDH Lysá nad Labem a Velké Zboží. Vzhledem k doatku SAP na místě se jednotky postupně vrací na základnu.


2. 8. 2015 13:42 - 15:38 Požár pole s obilím Čachovice

Technika: CAS 24 Renault Midlum

Jednotka vyjela s CAS Renault Midlum a DA Renault Master k rozáhlému požáru pole s obilím na stojato. Po příjezdu na místo přidělen úsek, kde jednotka s CAS provádí hašení za pomocí lafetové otočné proudnice. DA Renault Master zřizuje čerpací stanoviště na Všejanském rybníku a dodává vodu do zasahujících CAS za pomocí WT 30 Honda. Zasaženo bylo 24 hejtarů polnosti a na místě zasahovaly jednotky jak z okresu Mladá Boleslav tak Nymburk. Vzhledem k šíření požáru byl vyhlášen třetí stupeň požárního polachu. Na místo byl také povolán také vrtulník Bell, který provedl motitoring.


29. 7. 2015 15:03 - 15:35 Požár kolny obec Hořátev

Technika: CAS 24 Renault Midlum

Jednotka vyjela jako posilová k ohlášenému požáru kolny o rozměrech 12 x 4 metry do obce Hořátev. Na místě již zasahovala jednotka HZS Nymburk, JSDH Sadská a místní JSDH Hořátev. Jednotka tvoří na místě zálohu, kde vzhledem k následné lokalizaci požáru a dostatku sil a postředku na místě se vrací na základnu.  

vorell.rajce.idnes.cz/Strecha_Horatev/


26. 7. 2015 18:10 - 19:32 Technická pomoc Kostomlátky

Technika: CAS 24 Renault Midlum, DA Renault Master

Jednotka vyjela k ohlášenému pádu stromu na cyklostezku podél pravého přehu od Drahelic na Kostomlátky, který zasahoval 2/3 do jízdího pruhu.

Provedeno nasazení ruční motorové pily a odstranění stromu včetně úklidu cyklostezky v místě události. 

adidass.rajce.idnes.cz/Pad_vetve%2C_cyklostezka_Nymburk_-_Kostomlatky/


25. 7. 2015 13:00 - 13:42 Technologická pomoc ZOO Chleby

Technika: CAS 24 Renault Midlum

Jednotka vyjela do ZOO Chleby na pomoc při výpadku elektrické energie a zrpovoznění okyslyčovacého zařízení sladkovodního akvária 45m3. Nasazena elektrocentrála po dobu opětovné dodávky elektrické energie z distribuční sítě.

20. 7. 2015 22:25 - 22:27 Poplach elektrická požární signalizace Kaufland Nymburk

Technika: CAS 24 Renault Midlum

Jednotka vyjela vlivem hlášení elektrické požární signalizace společně s jednotkou HZS Nymburk do objektu obchodního domu Kaufland. Při jízdě k místu události byla jednotka vrácena. Jednalo se o planý polach

19. 7. 2015 13:36 - 13:45 Požár strniště na poli podél tratě Nymburk

Technika: CAS 24 Renault Midlum

Jednotk vyjela k požáru strniště na poli po seči obilí od přejezdu na Dvory ve směru na Kamenné Zboží. Jednotka byla vzhledem k dostatku sil a prostředků na místě včetně lokalizace vráce Operačním střediskem na základnu.

vorell.rajce.idnes.cz/pozar_za_kolejema/


30. 6. 2015 10:57 - 11:40 Požár na hřbitově v Sadské

Technika: CAS 24 Renault Midlum

Jednotka profesionálních a dobrovolných hasičů z Nymburka vyjela k nahlášenému požáru na hřbitově v Sadské. Jednalo se o neohlášené pálení.

 

10. 6. 2015 - 15:16 - 15:55  Požár pece - výrobní závod Parker Sadská

Technika: CAS 24 Renault Midlum

Jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů vyjely k nahlášenému požáru ve výrobní hale v Sadské. Jednalo se o požár jedné z pecí.

Na místo dorazila jako první jednotka SDH Sadská , následně profesionální hasiči ze stanice Nymburk spolu s JSDH Nymburk CAS 24 Renault Midlum.


5. 6. 18:54 - 6. 6. 2015 17:30 Záloha na vlastní stanici - Požár Hradčany

Technika CAS 24 Renault Midlum, DA Renault Master

Jednotka tvoří záloh na valstní stanici z důvodu rozsáhlého požáru 1000 ks balíků slámy a zemědělského stavení


2. 6. 2015 14:50 - 15:52 Odstranění nebezpečných satvů - včely Na Žábě Nymburk

Technika CAS 24 Renault Midlum

Jednotka vyjela k odstranění včelího roje do chatové kolonie Na Žábě, kde byla přítomnost dětí s možnou alergickou reakcí. Po průzkumu a ustavení nastavovacích žebříků zjištěn roj čmeláků mezi střešní krytinou a podbitím. Likvidace za pomocí sprejů


28. 5. 2015 13:36 - 14:08 Požár trávy podél železniční trati K. Zboží - Nymburk

Technika CAS 24 Renault Midlum

Jednotka vyjela k požáru trávy v blízkosti železničního přejezdu na Kamenné Zboží ve směru na Nymburk. Na místě taktéž zasahuje jednotka HZS Nymburk. Proveden zásah za pomocí vysokotlakého proudu. Na míst se dostavila taktéž jednotka HZSP SŽDC Nymburk.  


18. 5. 2015 17:48 - 18:47 Požár trávy podél železniční trati K. Zboží - Nymburk

Technika CAS 24 Renault Midlum, DA Renault Master

Jednotka vyjela k požáru trávy v blízkosti železničního přejezdu na Dvory. Na místě taktéž zasahuje jednotka HZS Nymburk. Proveden zásah za pomocí vysokotlakého proudu a ženijního nářadí. Na místě taktéž PČR OO Nymburk.


3. 5. 2015 13:54 - 15:03 Požár balíků slámy - polnost v k.ú. Krchleby

Technika CAS 24 Renault Midlum, DA Renault Master

Jednotka vyjela k požárů balíků slámy za obcí Všechlapy. Při příjezdu balíky zasaženy v plném rozsahu. Vzhledem k tomu, že požár neohrožuje okolí z rozhodnutí velitele zásahu se ponechají balíky řízeně dohořet. Na místě události taktéž HZS Nymburk, HZSP SŽDC Nymburk a JSDH Všechlapy a PČR OO Nymburk.

vorell.rajce.idnes.cz/pozar_baliku_slamy_u_Vsechlap_2015-05-03/


1. 4. 2015 16:35 - 19:16 Technická pomoc odstranění nebezpečných stavů

Technika CAS 24 Renault Midlum, DA Renault Master

Jednotka vyjela do ulice Okružní na likvidaci následků po poryvu větru. Jednalo se o zajitění polystyrenových desek, které vítr odnesl ze střešního pláště rekonstruovaného objektu polikliniky.

Následně se jednotka přemístila do obce Kostomlaty nad Labem na likvidaci dvou padlých stromů, kde již zasahovala jednotka HZS Nymburk.

K další události se jednotka přemístila do ul. Zbožské v Nymburce, kde v plízkosti parkoviště došlo k uvolnění plechů střešní atiky. Plechy odstraněny za pomocí rozbrusu.

Dále se jednotka přemístila na ZŠ letců R.A.F., kde došlo taktéž k uvolnění plechu atiky s odsraněním za pomocí rozbrusu.

Posledním událostí byla součinnost s jednotkou HZS Nymburk v Kamenném Zboží na zajištění podmáčených vzrostlých tújí hrozících pádem na rodinný dům.

hasicinymburk.rajce.idnes.cz/Tehnicka_pomoc_-_vetrna_sprst_Nymburk_1.4.2015


27. 3. 2015 10:25 - 11:19 Likvidace úniku provozních kapalin ul. Obchodní Nymburk

Technika DA Renault Master

Provedeno odstranění úniku provozních kapalin z jízdního pruhu v rozsahu 40 x 1,5 m za pomocí sorbčních prostředků
aplikovaných posypovým vozíkem.
Následně ze strany Technických služeb města provedeno ošetření vozovky samosběrným vozem a kontaminovaný materiál předán k odborné likvidaci

hasicinymburk.rajce.idnes.cz/Unik_provoznich_kapalin_ul._Obchodni_Nymburk_27.3.2015/

24. 3. 2015 - 8:57 - 9:03 Planý polach - požár nákladního vozidla Všechlapy

Technika CAS 24 Renault Midlum

Jednotka po upřesnění nevyjížděla. Jednalo se o nákladní vozidlo převážející biomasu, ze které se pářilo.


20. 3. 2015 14:28 - 15:18 Požár OA dálnice D11

Technika CAS 24 Renault Midlum, DA Renault Master

Jednotka vyjela na požár OA na dálnici D11 za EXIT 39 ve směru Praha 39,2km
Po příjezdu na místo již zasahuje vysokotlakým proudem jednotka HZS Poděbrady.
Naše jednotka se společně s JSDH Pečky vrací na základnu. Namístě taktéž PČR
V místě požáru doško k nalší drobné nehodě okolo projíždějících vozidel


18. 3. 2015 22:55 - 00:16 Požár plechové garáže Doubrava

Technika CAS 24 Renault Midlum

Jednotka vyjela na požár plechové garáže, kde po příjezdu již zasahuje 2 x C proudem HZS Nymburk.
Naše jednotka prování přisvětlení místa události z CAS a mobilním reflektorem pro vyšetřovatele příčin požáru a rozebírání materiálu v garáži za pomocí ženijního nářadí a dýchací techniky.
Příčina a výše škody v šetření. Na místě taktéž Policie ČR OO Nymburk.

https://vorell.rajce.idnes.cz/Pozar_garaze/


8. 3. 2015 19:55 - 21:01 Požár osobního vozidla Kovanice

Technika CAS 24 Renault Midlum

Jednotka vyjela společně s HZS Nymburk k požáru osobního vozidla do obce Kovanice.
Likvidace požáru za pomocí vysokotlakého proudu. Přisvětlení místa události.
Na místě taktéž Policie ČR OO Nymburk a vyšetřovatel HZS. Příčina úmyslné zapálení odicizeného vozidla.


25. 1. 2015 9:25 - 10:00 Požár sazí v RD ul. Zálabská Nymburk

Technika: CAS 24 Renault Midlum, DA Renault Master

Jednotka vyjela společně s HZS Nymburk na požár sazí v RD. Jednotka tvoří zálohu na místě.
Požár likvidován z mobilní požární techniky a za pomocí kominického náčiní.

https://vorell.rajce.idnes.cz/pozar_komina/


1. 1. 2015 18: 25 - 20:40 Záloha na vlastní stanici

Technika: CAS 24 Renault Midlum, DA Renault Master

Záloha na stanici po dobu výjezdu HZS Nymburk na požár chaty v Poděbradech


1. 1. 2015 17:35 - 18:20 Asistence

Technika: CAS 24 Renault Midlum, DA Renault Master

Asistence ohňostroj města Nymburk

https://vorell.rajce.idnes.cz/Ohnostroj_Nymburk_2015/


1. 1. 2015 16:17 - 17:09 Požár - bunkr (Řopík) za MŠ Větrník Nymburk

Technika: CAS 24 Renault Midlum, DA Renault Master

Jednotka vyjela k požáru bunkru za MŠ Větrník. Na místě již zasahuje jednotka HZS Nymburk. Naše jednotka provádění nasazení přetlakové ventilace a přisvetlení místa události.

https://vorell.rajce.idnes.cz/pozar_bunkru/


1 .1. 2015 7:49 - Záloha na vlastní stanici

Technika: CAS 24 Renault Midlum

Jednotka provádí zálohu na vlastní stanici do doby návratu jednotky HZS Nymburk z dopravní nehody kamionu v Křinci - Zábrdovice


1. 1. 2015 00:23 - 03:13  Požár - Kovansko

Technika: CAS 24 Renault Midlum, DA - Renault Master

Jednotka vyjela k požáru plotu do obce Kovansko. Již při výjezdu z Nymburka zpozorováno plamenné hoření. Po příjezdu na místo již zasuhuje jednotka HZS Nymburk. Jedná se o požár kolny. Naše jednotka prování rozebírání konstrukcí - dva členové v DT a přisvětlení místa události. Na místo se dostavila jednotka SDH Křinec. Naše jednotka dále prování zřízení čerpacího stanoviště na nádrži v Bobnicíh s kyvadlovou dopravou vody na místo události.
Na místě PČR OO Nymburk. Příčina nedbalost při manipulaci s pyrotechnikou.


VÝJEZDY - 2014


9. 12. 2014 18:05 - 19:25 Taktické cvičení - Požár pokoje 5. NP výšková budova COP Nymburk

Technika: CAS 24 Renault Midlum, DA - Ford TransitTechnika

Jednotka po příjezdu provádí společně s jednotkou HZS Nymburk v DT evakuaci přítomných osob v 5. a 6. NP za pomocí vyváděcích masek Parat a nasazení přetlakové ventilace. Na místě dále HZSP SŽDC Nymburk, SDH V. Zboží a PČR OO Nymburk


19. 11. 2014 5:38 - 6:35 Požár - Hospodářské stavení obec Straky

Technika: CAS 24 Renault Midlum, DA - Ford Transit

Jednotka tvoří zálohu na místě a provádí řízení provozu na komunikaci č. 332. S ohledem k lokalizaci požáru a dostatku SAP na místě se jednotka z rozhodnutí velitele zásahu vrací na stanici. Na místě zasahuje taktéž HZS Nymburk, SDH Milovice a PČR


6. 11. 2014 - 19:19 - 19:28 Požár - Komín a podrkroví RD ul. Písteká Nymburk

Technika: CAS 24 Renault Midlum, DA - Ford Transit

Na místě již zasahuje jednotka HZS Nymburk. Ohlášení veliteli zásahu. S ohledem k dostatku SAP na místě se jednotka s CAS a Ford Transit vrací na základnu.


12. 10, 2014 18:11 - 20:40 Zálona stanici

Technika: CAS 24 Renault Midlum

Jednotka provádí zálohu na stanici do doby návratu HZS Nymburk z požáru stohu v ZD Jíkev


12. 10. 2014 - 17:16 - 18:10 Požár - stohu Zemědělské družstvo Jíkev

Technika: CAS 24 Renault Midlum

Na místě již zasahuje jednotka HZS Nymburk a SDH Jíkev a Loučeň. Jednotka po dohodě s velitelem zásahu provádí doplnění vody do CAS HZS Nymburk a vzhledem k dostatku SAP se varcí na základnu 


7. 10. 2014 - 13:05 - 14:40 Požár - kolny a chaty Doubrava

Technika: CAS 24 Renault Midlum

Jednotka po dohodě s velitelem zásahu provádí rozebírání konstrukcí za pomocí ženijního nářadí a dohašování konstrukcí. Dva členové v DT Pluto Comfort 300 Provedeno doplnění vody z CAS do CAS HZS Nymburk. Zřízeno čerpací stanoviště za pomocí WT 30 Honda na toku řeky Labe a doplnění vozidel požární vodou.N místě ZZS, PČR.  


8. 9. 2014 - 18:44 - 19:53 Technická pomoc - Odstrnění nebezpečných stavů

Technika: CAS 24 Renault Midlum

Průzkum na místě - jedná se o roj sršňů pod střešní krytinou vikýře. Roj sršňů paralyzován za pomocí sprejů. Likvidace roje sršňů provedena z nastavovacího žebříku za pomocí vysavače STIHL. Syn majitele - dítě před příjezdem jednotky pobodáno s alergickou reakcí.


8. 8. 2014 - 3:36 - 21:45 Požár - balíků slámy u železniční zastávky Straky

Technika: CAS 24 Renault Midlum, DA Renault Master

Jednotka po dohodě s velitelem zásahu provádí hasební práce v podobě ochrany okolí stohu a zamezení plamenného hoření do přilehlého lesního porostu. Zásah prováděn za pomocí dvou proudů "C"

2. 8. 2014 - 3:36 - 21:45 Požár - balíků slámy Všechlapy odbočka Bobnice

Technika: CAS 24 Renault Midlum, DA Renault Master

Jednotka po dohodě s velitelem zásahu zřizuje čerpací stanoviště s WT 30 Honda na zdroji požární vody (rybníku) v obci Bobnice. Prováděna kyvadlová doprava na místo požáru. Po nasazení manipulátorů za účelem rozebrání balíků slámy prováděno hašení 1 x proud C a 1 x proud B a otočné lafetové proudnice. Prováděno ochlazování manipulátorů vlivem sálavého tepla. V průběhu hasebních prací provedeno střídání členů jednotky, zajištěno doplnění tekutin a stravy. Před likvidací požáru provedeno prolití požářiště z otočné lafetové proudnice. 


23. 7. 2014 - 18:10 - 19:46 Technická pomoc - Odstrnění nebezpečných stavů

Technika: CAS 24 Renault Midlum

Průzkum na místě - jedná se roj sršňů v dutině větve vzrostlého kaštanu v blízkosti vstupu do obytného stavení s bytovými jednotkami a dále roje vos v přesahu - podhledu střešního pláště. Roj sršňů odstraněn za pomocí sprejů. Větev odstraněna za  pomocí RMŘP Likvidace roje vos provedena z nastavovacího žebříku za pomocí vysavače STIHL. Na místě prokázaní alergici - děti


25. 6. 2014 - 15:26 - 15:50 Dopravní nehoda - Boleslavská třída pod nadjezdem Nymburk

Technika: CAS 24 Renault Midlum

Proveden průzkum. Jedná se o dopravní nehodu 2 x OA, vozidla na kolech, jedno z vozidel zasahuje do průjezdného profilu komunikace, bez zranění, bez nutnosti vyproštění osob z havarovaných vozidel. Účastníci dopravní nehody v době příjezdu mimo vozidla. Protipožární opatření, označení místa DN a sorbce úniku provozních kapalin provedeno HZS SŽDC Nymburk již před příjezdem JSDH Nymburk. Zadokumentování místa události - fotodokumentace vozidel po DN.


28. 5. 2014 - 18:05 - 20:00 Živená pohroma - Čerpání vody Polyfunční dům T.G. Masaryka Poděbrady

Technika: DA Renault Master

Proveden průzkum za účelem zjištění stavu zaplavení objektu přívalovým deštěm. Jedná seo plošné vyplavení přívalovým deštěm a zpětně ležatými rozvody. Jednotka provádí odpojení zdroje elektrické energie výtahové šachty, kde se jedná o nejnižší místo užitných sklepních prostor. Provedeno nasazení kalového čerpadla WT 30 Honda a hadicového vedené 3 x B do nejnižšího bodu výtahové šachty a odčerpávání vody do kanalizačního řadu. Plošný vodní sloupec ve sklepních prostorech 30 cm vody. Jedná se o zaplavení komunikačních chodeb, plynové kotelny, výtahové šachty.


28. 5. 2014 - 18:05 - 20:00 Živená pohroma - Čerpání vody Luxor Poděbrady

Technika: CAS 24 Renault Midlum

Provedenprůzkum za účelem zjištění stavu zaplavení objektu přívalovým deštěm. Jedná se o plošné vyplavení přívalovým deštěm a zpětně ležatými rozvody. Jednotka provádí odpojení zdroje elektrické energie výtahové šachty, kde se jedná o nejnižší místo užitných sklepních prostor. Nasazeno ponorného kalového čerpadla do nejnižšího bodu výtahové šachty a odčerpávání vody do kanalizačního řadu. Plošný vodní sloupec ve sklepních prostorech 20 cm vody. Jedná se o zaplaveních komunikačních chodeb, kuchyně, skladů, plynové kotelny vše v rámci obslužného provozu kuchyně.

https://hasicinymburk.rajce.idnes.cz/cerpani_vody_Podebrady_28.5.2014/


30. 4. 2014 Asisitence Čarodějnice - Špička Nymburk

Technika: CAS 24 Renault Midlum, DA Renault Master

Asistence při pálení látek přírodního charakteru

https://vorell.rajce.idnes.cz/Carodejnice_na_Spicce_-_Nymburk/


30. 4. 2014 Asisitence Čarodějnice - Špička Nymburk

Technika: CAS 24 Renault Midlum, DA Renault Master

Asistence při pálení látek přírodního charakteru

https://vorell.rajce.idnes.cz/Carodejnice_na_Spicce_-_Nymburk/


27. 4. 2014 - 8:00 - 12:00 - Asistence Nymburský půlmaraton

Technika: DA Renault Master, Záchranářský člun 520D

Asistence podél trasy půlmaratonu toku řeky Labe od elektrárny po most obchvatu . První pomoc při kolapsových stavech a asistence zdravotnické záchranné službě.

https://vorell.rajce.idnes.cz/Nymbursky_pulmaraton_a_ctvrtmaraton_27_4_2014/#


8. 4. 2014 - 16:19 - 17:02 Technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů

Technika: CAS 24 Renault Midlum

Na výzvu KOPIS HZS Kladno jednotka vyjíždí s CAS 24 Renault Midlum k odstranění včelího roje.

Průzkum na místě - jedná se o včelí roj v dutině hradební věže vedle průchodu na Rejdiště ve výšce cca 6m a v okolí s poletujícím včelstvem.

Z důvodu nebezpečí z prodlení a ochraně náhodných kolemjdoucích ustaven nastavovací žebřík a za použití sprejů na a vysavače Stihl provedena likvidace roje a tím ochrany okolí - občanů.

https://hasicinymburk.rajce.idnes.cz/Technicka_pomoc_vceli_roj_-_Hradby_Nymburk_8.4.2014


22. 3 . 2014 - 21:22 - 21:50 Požár rozvodné skříně el. energie G. A. Sochora Nymburk

Technika: CAS 24 Renault Midlum, DA Renault Master

Jednotka vyjela k ohlášenému požáru rozvodné skříně elektrické energie. Na místě události zasahuje HZS Nymburk. Záloha na místě události.

https://hasicinymburk.rajce.idnes.cz/Pozar_-_rozvodna_skrin_G.A.Sochora_Nymburk_22.3.2014/


21. 3. 2014 - 18:04 - 18:31 Požár dodávkového vozidla parkovště OD Albert Nymburk

Technika: CAS 24 Renault Midlum, DA Renault Master

Zasahující: CAS - Ondřej Janouch (ST), Zdeněk Vocásek (VD), Martin Pouska, Adnam Janouch. DA - Tomáš Čmugr (ST), Miroslav Kubálek (VD), Jiří Konhefr

Jednotky HZS a SDH Nymburk vyjely k ohlášenému požáru dodávkového vozidla na parkoviště obchodního domu Albert. Jednalo se o požár motorového systému po technické závadě na klínovém řemenu bez rozšíření do prostoru posádky. Likvidace vysokotlakým proudem. Záloha na místě

https://hasicinymburk.rajce.idnes.cz/Pozar_Dodavka_-_Albert_Nymburk_21.3.2014/


25. 2. 2014 - 15:08 - 16:03  Požár pece - výrobní závod Parker Sadská

Technika: CAS 24 Renault Midlum

Jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů vyjely k nahlášenému požáru ve výrobní hale v Sadské. Jednalo se o požár jedné z pecí. Díky včasnému zásahu zaměstnanců a následně jednotek nedošlo k větším škodám. Z pece byl vytažen vozík s hořícím těsněním a na volném prostranství dohašen. Před příjezdem hasičů proběhla evakuace přibližně padesáti lidí, nikdo nebyl zraněn.

Na místo dorazila jako první jednotka SDH Sadská s CAS 24 Liaz, následně profesionální hasiči ze stanice Nymburk s technikou CAS 20 T815 Terrno a AZ 30 Man spolu s SDH Nymburk a jejich CAS 24 Renault Midlum. Na místo události taktéž dorazil vyšetřovatel z Mladé Boleslavi s vozem Škoda Yeti.

https://hasicinymburk.rajce.idnes.cz/Pozar_pece_Parker_Sadska_25.2.2014


1. 1. 2014 - 17:45 - 18:50  Technická pomoc - Monitoring

Technika: CAS 24 Renaul Midlum

Monitoring při odpalu novoročního ohňostroje Nymburk - Zálabí