Sbor dobrovolných hasičů města Nymburk

Informace o nás

Sbor dobrovolných hasičů města Nymburk byl založen v roce 1874 a navazuje na tradici svých předků, kteří cítili nutnost se sdružit do spolku, který by ochraňoval majetek a životy občanů.
 

V současné době čítá sbor 61 členů, z toho 24 členů ve výjezdové jednotce.

 

Činnost SDH má tři základní úkoly: prevenci, represi, práci s dětmi a mládeží.

 

Prevence
Hlavním úkolem prevence je zabránit škodám na majetku a životech občanů. Dalším úkolem prevence je údržba výzbroje a výstroje našeho SDH. Vybavení sboru je díky městu Nymburk a Středočeskému kraji na úrovni profesionálních hasičů.

Represe
Město Nymburk zřizuje výjezdovou jednotku Sboru dobrovolných hasičů, kterou nařizuje zákon o požární ochraně. Tato jednotka je složena výlučně ze členů Sboru dobrovolných hasičů města Nymburk. Zasahuje při všech mimořádných událostech v obci i mimo ni. Jedná se zejména o požáry, dopravní nehody, povodně a jiné živelné pohromy, různé havárie atd. Členové této jednotky jsou cvičeni k výkonu této činnosti a zúčastňují se různých odborných školení a praktického výcviku. Výjezdová jednotka JSDHO Nymburk je zařazena v kategorii JPO-III/2

Práce s dětmi a mládeží
V SDH je organizováno několik dětí ve věku od 7 do 15 let. Sbor pro tyto děti pořádá pravidelné schůzky, cvičení v různých hasičských disciplínách a letní tábor.