Sbor dobrovolných hasičů města Nymburk

Hlášení pálení

APLIKACE PÁLENÍ

odkaz na aplikaci https://hzssk.webrex.cz/

Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.