Sbor dobrovolných hasičů města Nymburk

Dokumenty ke stažení


Přihláška do kolektivu mladých hasičů

SDH Přihláška.pdf


Souhlas s publikací fotografií v rámci propagace činnosti kolektivu mladých hasičů

SDH Souhlas rodičů dítěte.pdf


Velekostní tabulka PS II - pracovní stejnokroj

SDH Tabulka velikosti dětská PSII.pdf